Hiša Fink

Splošni pogoji - Hiša Fink

Družba HIŠA FINK d.o.o., z osebnimi podatki ravna skladno z veljavno evropsko uredbo ter zakonodajo.

Pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni za namen vzpostavitve kontakta in tudi za namen neposrednega trženja. Za namen neposrednega trženja lahko uporabnik kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov, na način, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov (info@hisafink.si).

Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva, da mu upravljavec omogoči vpogled v podatke, ki jih obdeluje, ter da upravljavec te podatke dopolni, popravi ali izbriše. Osebne podatke bomo skrbno hranili in varovali, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam ter da bomo pridobljene osebne podatke uporabljali in obdelovali v sladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Poskrbeli bomo za ustrezne zaščitne ukrepe ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj za določen namen.

Politika zasebnosti

Izjava o obveznosti obveščanja

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Vaše podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb (Splošna uredba o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679, Zakon o spremembi zakona o varstvu podatkov 2018, Zakon o telekomunikacijah 2003). V pričujočih informacijah o varstvu podatkov vas obveščamo o pomembnih vidikih obdelave podatkov v okviru naše spletne strani.

Vaši podatki

Zajemanje in obdelava vaših podatkov

Obdelava osebnih podatkov, ki jih prostovoljno daste na razpolago našim službam in portalom, je potrebna, da lahko obdelujemo vaša povpraševanja, naročila, prošnje itd., pripravljamo in sklepamo pogodbe ter vam pošiljamo e-novice.

Posredovanje podatkov

Vaše podatke znotraj HIŠA FINK d.o.o. posredujemo le, če to služi izpolnitvi vaše zahteve ali vašemu interesu. Varujemo zaupnost vaših podatkov in le-teh ne bomo prodali, dali v najem ali na voljo tretjim osebam.

Posredovanje državnim ustanovam in organom se izvede le v okviru obvezne nacionalne zakonodaje.

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane piškotke (cookie). Gre za majhne tekstovne datoteke, ki se s pomočjo brskalnika naložijo na vaš računalnik. Te datoteke ne povzročajo nobene škode.

Piškotke uporabljamo zato, da oblikujemo našo ponudbo še bolj prijazno do uporabnika. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni na vašem računalniku, dokler jih ne izbrišete. Piškotki nam omogočajo, da pri vašem naslednjem obisku prepoznamo vaš brskalnik.

Če tega ne želite, lahko brskalnik nastavite tako, da boste o uporabi piškotkov obveščeni in jih boste dovolili le v posamičnem primeru. Pri deaktiviranju piškotkov je funkcionalnost naše spletne strani lahko omejena.

Analiza spletnih strani

Googlova analitika

Na nekaterih naših spletnih straneh uporabljamo Googlovo analitiko, spletno storitev Google Inc. (“Google”). Googlova analitika uporablja tako imenovane “piškotke”, tekstovne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Te s piškotkom pridobljene informacije o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) se prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Google bo uporabil te informacije tako, da bo analiziral vašo uporabo spletne strani, sestavil poročila o spletnih aktivnostih za upravitelja spletne strani in izvedel druge storitve, ki so povezane z uporabo spletne strani in interneta. Google bo te informacije eventualno prenesel na tretje osebe, kolikor je to zakonsko predpisano ali v primeru, da tretje osebe po naročilu Googla obdelujejo te podatke. Google v nobenem primeru vašega IP-naslova ne bo povezal z drugimi Googlovimi podatki.

Instalacijo piškotkov lahko z ustrezno nastavitvijo brskalnika programske opreme preprečite; vendar opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v polnem obsegu koristiti vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani izjavljate, da se strinjate z obdelavo podatkov, ki se prek Googla zbirajo o vas na zgoraj opisani način in za zgoraj navedene namene. Uporaba Googlove analitike služi izključno namenu lastnega optimiziranja in oblikovanja naših spletnih strani glede na potrebe obiskovalcev. Več informacij o tehnologiji, ki jo uporablja Google, si lahko preberete na spletni povezavi www.google.com/analytics.

Vaše pravice

Načeloma vam pripadajo pravice do informacije, popravka, izbrisa, omejitve, prenosa podatkov, preklica in ugovora. Če menite, da je obdelava Vaših podatkov v nasprotju z zakonom o varstvu podatkov ali so bile sicer na kakršen koli način kršene vaše pravice s področja varstva podatkov, se lahko pritožite pri nadzornem organu.

Imate pravico, da od HIŠA FINK d.o.o. zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki smo jih shranili o vas. Poleg tega imate pravico zahtevati, da se podatki popravijo, izbrišejo, da se njihova obdelava omeji ali ustavi in da se shranjeni podatki v primerni obliki posredujejo vam ali z vaše strani imenovani tretji osebi.

Če vaše zahteve ni mogoče obdelati oz. ne bo obdelana v roku enega meseca po prejetju, imate pravico podati pritožbo pri nadzornemu organu. Pristojni nadzorni organ je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Svoje zahteve lahko po pošti ali po e-pošti pošljete na naslednje naslove:

HIŠA FINK d.o.o.

IRČA VAS 13,

8000 NOVO MESTO

info@hisafink.si

Prosimo, da navedete vaše kontaktne podatke, ime spletne strani ali vsakokratne storitve ter podroben opis vaše zahteve oz. želje glede varstva podatkov.

Prosimo za razumevanje, da zaradi vaše varnosti pred poizvedovanjem ali zahtevki s strani nepooblaščenih tretjih oseb, podajamo informacije izključno pisno na poštni naslov, ki je bil z vaše strani naveden na zadevnih portalih.

Pri družbah skupine HIŠA FINK d.o.o. ni internega pooblaščenca za varstvo podatkov, ker to zakonsko ni potrebno. Pač pa pri HIŠA FINK d.o.o. obstaja osrednja odgovorna oseba za področje varstva podatkov, ki vam bo svetovala glede vseh zadev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

POGOJI UPORABE MOBILNE APLIKACIJE

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Hiša Fink urejajo pravila uporabe mobilne aplikacije Hiša Fink.

Hiša Fink d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe mobilne aplikacije Hiša Fink. Uporabniki mobilne aplikacije bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni na tej aplikaciji, pod pogojem, da bodo obnavljali nadgradnje te aplikacije. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo uporabnike te mobilne aplikacije po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe ter pod pogojem, da si uporabnik mobilne aplikacije naloži posodobitev aplikacije.

Splošno o mobilni aplikaciji Hiša Fink

Lastnik mobilne aplikacije Hiša Fink je Hiša Fink d.o.o., Irča vas 13, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Hiša Fink).

Mobilno aplikacijo Hiša Fink lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita aplikacija. Mogoče jo je brezplačno naložiti prek spletega mesta Google Play.

V mobilno aplikacijo je integrirano orodje za sporočanje o napakah delovanja programa (nedelovanje aplikacije), ki zbira podatke o aparatu (verzija OS …) in aplikaciji – Crashlytics. Podatki za to analitiko se zbirajo na način, ki ne omogoča razkrivanja identitete uporabnika.

Mobilna aplikacija Hiša Fink je brezplačna, prenos podatkov se zaračuna v skladu z veljavnimi pogoji mobilnega operaterja, s katerim ima uporabnik mobilne aplikacije Hiša Fink sklenjeno pogodbo glede uporabe mobilnih storitev.

Mobilna aplikacija Hiša Fink za omogočeno uporabo potrebuje naslednja dovoljenja:
– internet: povezavo prek mobilnega omrežja ali wifi

Vsebine na mobilni aplikaciji Hiša Fink

Mobilna aplikacija Hiša Fink ponuja recepte in kuharske nasvete za ljubiteljske kuharje, osredotočena je predvsem na tiste, ki so obiskali restavracijo Hiša Fink v Novem mestu.

Varstvo osebnih podatkov

Hiša Fink bo kot upravljavec morebitnih osebnih podatkov vse posredovane osebne podatke sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007-UPB1) ima vsak uporabnik mobilne aplikacije Hiša Fink pravico do brezplačnih informacij glede svojih osebnih podatkov, do katerih dostopa Hiša Fink d.o.o. in pravico do prepovedi uporabe, zahteve za izbris oziroma blokiranje teh podatkov. V zvezi z informacijami, vezanimi na seznanitev, obdelavo, hranjenje, dostop do osebnih podatkov ter njihov izbris, svojo pisno zahtevo pošljite na naslov: Hiša Fink d.o.o., Irča vas 13, 8000 Novo mesto oz. po elektronski pošti na naslov: info@hisafink.si.

Odgovornost glede uporabe mobilne aplikacije in zlorabe

Hiša Fink ne prevzema odgovornosti za nemoteno delovanje aplikacije. Prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe mobilne aplikacije, zaradi morebitnih motenj ali težav z dostopom do vsebin v mobilni aplikaciji Hiša Fink ter za morebitne napake in pomanjkljivosti mobilne aplikacije.

Opozorilo: ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani.